Bağış Felsefesi

Global problemlerin başında yer alan kadın işsizliği, sosyo-ekonomik toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve tüketim odaklı büyüme anlayışına çözüm üretmek üzere çıktığımız bu meşakkatli yolda ÜretKazan girişimi ile salt üretime, kadın emeğine ve girişimine hak ettiği değeri vermek en temel motivasyon kaynağımızdır.

Bu misyona ek olarak, bizi bir araya getiren en önemli eylemlerin başında “vermenin ve paylaşmanın” olduğuna yürekten inanıyoruz. Nitekim ÜretKazan ile; sosyal etki sınırlarımızın, beşerî sermayesi yüksek, güçlü bir toplum inşasının mihenk taşlarından olan sivil toplum kuruluşlarını da kapsamasını ilke edindik.

Ücretsiz profil oluşturma imkanına sahip, 5 kuruş komisyon karşılığında ürün ve hizmetlerini son tüketici ile buluşturan kadın üreticiler, sattıkları ürün başına sembolik olarak %5 oranındaki tutarı, son tüketicinin arzu ettiği ve iş birliği içerisinde olduğumuz Buldan Eğitim Vakfı, Pİ Kadın Kanserleri Derneği, ESEV vakfı, Gözder Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği ve Köy Okulları Gelişim Derneğinden birine bağışlamayı taahhüt edeceklerdir.

Burada amaçlanan ise, bir kar topu/çarpan etkisi oluşturarak üç hedef kitlemizi de mutlu etmektir. Kadın üreticiler, ürün ve hizmetleri satın alındığı ölçüde tatmin olacakken, son tüketiciler ise, üretime ve kadın istihdamına katkılarının yanında satın aldıkları ürün ve hizmetler doğrultusunda %5 oranında tutarın STK’lara gideceğini bildiği için manen hazza sahip olacaklardır. Son olarak STK’lar ise ellerine geçecek bağış yollu finansman ile gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri, projeleri hayata geçirme mutluluğuna erişeceklerdir.