Biz Kimiz?

Üreten kadınların toprağa hayat veren elleri, mutfağa lezzet katan becerileri ve sürdürülebilir bir yaşam için kültür, sanat, eğitim gibi birçok alandaki hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak, bu ürün ve hizmetleri son tüketiciyle buluşturmak, üreten kadınları canavarlaşmış e-ticaret yaptırımlarından ve komisyonlarından kurtarmak ve aynı zamanda toplumsal kalkınmanın en önemli rolünü üstlenen sivil toplum kuruluşlarını da kucaklamak amacıyla ÜretKazan oluşumu, kurucu ekibin arkadaş olarak tanıştığı güne dayanmaktadır. 

21. Yüzyılda kadının toplumda ve ekonomik hayattaki konumu ile tüketime dönük sürdürülebilir olmayan büyüme modellerinde ısrarcı düzene karşı üretimin önemi konularında yeterli bilince ve veri setine sahip olan ÜretKazan kurucu ekibi önce fikirsel altyapıyı hazırladı ve ardından teknik girişimler bunu takip etti.Öyle ki, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 17 adet sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, -kadın işsizliğinin azaltılması, kadınların işgücüne katılımlarının artırılması, kadınların ekonomik bağımsızlığa sahip olması- üzerinedir. 2020 yılı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre ise 38 OECD ülkesi içerisinde en yüksek kadın işsizliği %25.6 ile Kosta Rika’da görülürken, Türkiye’de bu oran %15.1, OECD ortalaması ise %7.6’dır. Türkiye  kadın işsizliği konusunda OECD’de 38 ülke içerisinde en kötü performansa sahip 5. ülke konumundadır. Bu istatistiğin vahameti ise kadınların işgücüne katılım oranlarında daha net görülmektedir. Kadınların işgücüne katılımlarında en düşük oran %35 ile Türkiye’de  görülürken, OECD ortalaması ise %63.8’dir.


Kamu yoklaması, pazar incelemesi, ihtiyaç analizi yapılarak ÜretKazan gibi bir oluşumun ne denli ihtiyaç ve elzem olduğunun farkına varılmasıyla www.uretkazan.com sosyal girişimimiz öz kaynaklarımızla hayata geçirilmiş oldu.

Üreten kadınların hikâyelerini dinlemek ve duyurmak, alışveriş ekosisteminde bağış kültürünü oluşturmak, hem ürün hem de hizmet satan üreten kadınları tek çatı altında toplamak ve bu bilinci ve sosyal girişimi Türkiye’den sonra aynı probleme sahip Latin Amerika ülkeleri (Kosta Rika ve Kolombiya) ile Akdeniz Avrupa ülkelerinden (Yunanistan, İspanya ve İtalya’ya) ihraç etmek gayesiyle yola çıkan ÜretKazan ekibi, gün geçtikçe toplumun farklı kesimlerinden destek almakta ve daha ileriye adımlar atabilmek için motive edilmekte.

Kadın Üretici ve son tüketici arasında şeffaf bir bağ kurmak, misyonlarını gerçekleştirebilmeleri için kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarına bir el uzatmak, fahiş e-ticaret komisyon oranlarına karşı duruş sergileyebilmek hedefleriyle hizmetinizde olan ÜretKazan’ın daha geniş kitlelere hitap edebilmesi adına sesimize ses olabilir misiniz? Birlikte daha güzel olacağımıza eminiz!