Neden Üret Kazan?

ÜretKazan alışılagelmiş ve standart bir pazar yeri ve e-ticaret sitesi değil. ÜretKazan, sahip olduğu felsefi altyapı ve bilhassa kadınlar özelinde var olan küresel problemlere -Kadın işsizliği, İşgücüne katılım göstergelerinde kadın oranlarının azlığı, ekonomik bağımlılık, sosyo-ekonomik toplumsal cinsiyet eşitsizliği - sunduğu çözümler ile farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Üstelik yapısında güçlü toplumun mihenk taşlarından olan sivil toplum kuruluşlarına yönelik “bağış felsefesi” de bulunduran ÜretKazan’ı daha yakından tanımanızı isteriz!

ÜretKazan, son tüketiciyi doğrudan üreten eller ve hizmet veren zihinlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Yalnızca ürün değil aynı zamanda hizmet de satın alabileceğiniz ÜretKazan’da üreticiler ve hizmet vericiler yalnızca kadınlardan oluşmakta!

Kadın üretimini geleneksellikle sınırlandıran ataerkil bakış açısına karşılık; her alanda üreten kadınların ürün ve hizmetlerini alıcısı ile buluşturmakta, bunu da üreten kadınlara özgür bir yaşam alanı (Dükkân) sağlayarak gerçekleştirmekteyiz.

Üreten kadınlar için

Son yıllarda pek çok sayıda kadın girişimci / girişimci adayı; gerek geleneksel yolla, gerekse kendine ait sosyal medya hesapları yahut var olan çeşitli e-ticaret siteleri aracılığıyla ürün ve hizmetlerini son tüketici ile buluşturma çabası içerisinde.

  • Geleneksel yolla arzu edilen hedef kitleye ulaşamama,
  • Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilecek satışlar için sosyal medya okuryazarlığının geliştirilmesi ve SEM, SEO gibi yetkinlik ve külfet getiren çalışmaların yapılmasının gerekliliği,
  • Popüler e-ticaret sitelerinde bulunmak için ödenen yüksek komisyonlar ile çok fazla ürün ve satıcı arasında kadın girişimcilerin kaybolması gibi sorunlar, hedef kitlesini doğrudan üreten kadınlara yönelten ÜretKazan ile sorun olmaktan çıkmakta.

Öyle ki, kadın olmayan girişimciler ÜretKazan’da yer alamayacağı gibi, üretime dönük olmayan ürün ve hizmetler de ÜretKazan’da sergilenememekte. Üstelik bir sosyal girişim olan ÜretKazan’da kadın üreticilerden popüler e-ticaret sitelerinde olduğu gibi yüksek oranda komisyon alınmamakta (Sembolik olarak 5 kuruş).

STK’lar için

Emek karşılığı kazancın tamamının kadın üreticiye ulaşması amacıyla hakkaniyetli pazar anlayışını getiriyoruz. Belirtmemizde fayda olan bir durum daha var:

  • Alışveriş sürecinde, son tüketicinin satın aldığı ürün veya hizmet tutarının %5’ini, kendi seçeceği sivil toplum kuruluşuna bağış olarak yönlendirilmesini sağlamaktayız.
  • Bu bağış için ek bir ödemeye gerek duymadan, alışveriş tutarından otomatik olarak bağış yapılmaktadır.
  • Ürün ve hizmet arz eden üretici kadından yüksek e-ticaret komisyonu almak yerine STK’lara sembolik tutarda bağış yapılmasını sağlamak, ÜretKazan’ı diğer e-ticaret platformlarından ayıran önemli sosyal etkilerin başında geliyor.

Son tüketici için

  • Kadın eli ve zihninden çıkan ürün / hizmetlere tek bir platformdan kolayca ulaşmak,
  • Üretimi desteklemek,
  • Kadın istihdamına katkıda bulunmak,
  • Alışveriş esnasında kadınlara yönelik faaliyetlerde bulunan STK’lara alışveriş tutarı içerisinden bağış yapılmasına olanak sağlamak gibi önemli artılar ÜretKazan’da yer alacak son tüketiciler için cazip bir etkiye sahiptir.

Kısacası; her çeşit ürün ve hizmet sunumu gerçekleştiren üreten kadınlar, doğrudan üretim odaklı ürün ve hizmetleri üreten kadınlardan talep eden son tüketiciler ve kadınlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ÜretKazan’ın paydaşlarıdır. Sosyal sorumluluk, üretimi teşvik etme, kadını cesaretlendirme, bağış kültürü oluşturma, üreten kadın ile son tüketici arasında güven ortamı inşa etme olguları ÜretKazan’ın yapıtaşlarıdır.