Buldan Vakfı

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı; eğitimle değişimin mümkün olduğuna inanan bir grup gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Dünyanın en önemli 17 sorunundan biri olan kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi konusunda çalışmakta ve bu konuda eğitimin gücüne inanmaktadır. Vakıf, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan kadınların, sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri rol ve statüye sahip olmaları için daha fazla kadının farkındalığını arttırmak, emeklerinin değerlendirilmesine destek olmak, başarılı ancak desteğe ihtiyacı olan kız öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkıda bulunmak amaçlı projeler yürütmekte ve bu amaç doğrultusunda da farklı kurumlarla iş birliği yapmaktadır. 

Yetişkin Kadınlar için “Vakıf Günleri” adı altında seminerler düzenlemekte, el emeği ürünlerinin Vakıf binasının altında açılan işletmede değerlendirilmesine aracılık etmekte, genç kızların üniversite eğitimlerini desteklemek amacıyla “Kızımız Okuyacak” projesi yürütmektedir.

Genç kızların eğitimine destek olmakla birlikte, onların temel ilke ve değerlere bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak hayata hazırlanmasına aracılık etmeyi hedeflemekte, onları geleceğe hazırlayan ortaklıklara katılmaktadır. Buldan Vakfı tüm gücünü gönüllülerinden almakta, tüm etkinliklerini gönüllülerinin desteği ile hayata geçirmektedir. Kadınların, genç kızların, destekçilerinin memnuniyetini ve devamlılığını sağlamak üzere, çalışmalarını geliştirerek sürdürmeyi planlamaktadır. Bağışçılarından sağlanan kaynaklarda süreklilik sağlamayı, destekçileri ile doğrudan iletişim kurmayı, uluslararası ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için: https://acikacik.org/stk/sivil-toplum-kurulusu/buldan-vakfi