Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

ESEV, başta imkan ve fikirler olmak üzere, maddi ve manevi her değeri paylaşmanın toplumda yapıcı değişimlerin temeli olduğu düşüncesi ile hareket ederek, hedef ve önceliklerinin odağında tuttuğu toplum ve bireyleri, çeşitli projeler, programlar ve faaliyetler ile eğitim ve sağlık alanlarındaki ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Vizyon ve misyon

Ulusal ve evrensel hukuk kuralları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin dünden bugüne ulaşan tüm ilkeleri ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerinden 'Çocuğun Yüksek Yararı'nı çerçeve prensipler kabul ederek, çocuğa saygıyı her alan ve anlamda ön planda tutan, her tür etnik ve ideolojik tanımlanmanın dışında ve üstünde kalan, toplumun tüm unsurlarını kucaklayarak ve bir araya getiren, yapıcı, pozitif, şeffaf, benimseyici, birleştirici ve tutarlı bir anlayışla çocuklar ve gençler için her alanda çözümler üretmeyi kurumsal duruş olarak benimseyen, tüm STK'lar, yerel yönetim ve kurumlarla ve toplumun her öğesiyle dengeli ilişkiler kuran örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Daha detaylı bilgi için: https://acikacik.org/stk/sivil-toplum-kurulusu/