Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER)

Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER)

Vizyon&Misyon: Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) toplumun engelli sorunlarına duyarlı engelli-engelsiz bireylerince yaratılacak pozitif enerjinin ve bilimselliği temel alan çalışmaların bu sorunları çözülebileceğine inanmaktadır. Bu kapsamda çalışmalar yapan GÖZDER, ülkemizde engelli bireylere eşit ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarını sağlamayı, onların ekonomik ve sosyal yaşamda üretken bireyler olarak toplum yaşamında yeri almalarını hedeflemektedir.

GÖZDER, bu bilinçle dernek tesislerinde ekonomik, sosyal ve kültürel rehabilitasyon hizmetler sunmakta, diğer taraftan da kamusal alanda görme engellilerin yasalarla tanınan haklarını yaşama geçirilmesi için uğraş vermektedir. Bu güne kadar bu hizmetlerden binlerce görme engelli vatandaşımız faydalanmıştır ve faydalanmaya devam edecektir.

Daha detaylı bilgi: https://acikacik.org/stk/sivil-toplum-kurulusu/gorme-ozurluler-dernegi-gozder-